Organizační struktura

Certifikační orgán

Certifikační orgán Ústavu soudního inženýrství Vysokého učení technického v Brně (CO ÚSI) je nezávislým a nestranným orgánem pro certifikaci osob, který využívá zázemí VUT v Brně.
Certifikační orgán č. 3072 Ústavu soudního inženýrství Vysokého učení technického v Brně vykonává svou činnost od roku 1999 na základě platného osvědčení o akreditaci vydaného Českým institutem pro akreditaci, o. p. s., podle mezinárodní normy ČSN EN ISO/IEC 17024.  

Seznamy certifikovaných

Kompletní seznam certifikovaných osob 
Seznam pozastavených a odebraných certifikátů

Kontaktní údaje

Certifikační orgán
Ústav soudního inženýrství
Purkyňova 464/118, Medlánky, 61200 Brno

+420 541 148 923
co.usi@vut.cz

 

Odpovědnost: Ing. Agáta Védlová