Detail předmětu

Angličtina pro expertní činnost

ÚSI-ESAEXAk. rok: 2021/2022

Obsahem předmětu je výuka slovní zásoby a konverzace na témata v daném oboru.

Garant předmětu

Prerekvizity

Předpokladem studia je znalost anglického jazyka na úrovni B1 podle CEFR (středně pokročilý).

Doporučená nebo povinná literatura

Materiály zpracované vyučujícími na stránkách VUT v sekci e-learning. (CS)
Horká, Hana, Giormani, Sandra, Martincová, Petra, Opatrná, Renáta: Professional English for Civil Engineering, ČVUT Praha, 2016 (CS)
Tegova: European Valuation Standards, Eighth edition, 2016 (CS)
Grussendorf, Marion: English for Presentations, Fraus, 2008 (CS)
Štepánek, Libor, de Haaff, Janice a kol.: Academic English, Grada Publishing, a.s., 2011 (CS)

Způsob a kritéria hodnocení

Prezentace tématu souvisejícího s diplomovou prací studenta.
Podmínkou úspěšného absolvování předmětu jsou také aktivní účast ve cvičeních, plnění úkolů zadaných vyučujícím, splněná docházka a napsání závěrečného testu.

Jazyk výuky

angličtina

Osnovy výuky

1. Studium na univerzitě. Čísla, tvary, jednotky.
2. Expertní činnost v dopravě – Části vozidel. Činnost motorů.
3. Expertní činnost ve stavebnictví – Vlastnosti materiálů. Konstrukční prvky.
4. Expertní činnost ve stavebnictví – Obytné budovy. Nejčastější vady a poruchy.
5. Expertní činnost v oceňování nemovitostí – Evropské oceňovací standardy. Typy hodnot.
6. Expertní činnost v oceňování nemovitostí – Metody oceňování. Proces oceňování.
7. Expertní činnost v oceňování nemovitostí – Městské plánování. Nejvyšší a nejlepší využití.
8. Expertní činnost v oceňování nemovitostí – Trh s nemovitostmi. Prodej, koupě a pronájem nemovitostí.
9. Příprava prezentace – obsah a struktura. Anotace odborného článku.
10. Prezentace studentů k tématu souvisejícímu s DP a interpretace vybraného odborného článku. Diskuze.
11. Prezentace studentů k tématu souvisejícímu s DP a interpretace vybraného odborného článku. Diskuze.
12. Prezentace studentů k tématu souvisejícímu s DP a interpretace vybraného odborného článku. Diskuze.
13. Prezentace studentů k tématu souvisejícímu s DP a interpretace vybraného odborného článku. Diskuze. Závěrečný test.

Cíl

Cílem výuky předmětu je naučit studenta příslušnou terminologii, využívanou v expertní činnosti v různých oborech a rovněž formou konverzace nacvičit fráze a ustálená slovní spojení potřebná pro jednání se zahraničními odborníky v podobných oborech, či pro potřeby publikací v zahraničních časopisech a na mezinárodních konferencích.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program EID_P magisterský navazující, 2. ročník, zimní semestr, 3 kredity, povinný
  • Program REI_P magisterský navazující, 2. ročník, zimní semestr, 3 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning

Odpovědnost: Ing. Marek Strakoš