• Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Žádost o podporu z Fondu Open Access

Podání žádosti probíhá v modulu Požadavky na Intraportále VUT.

Podat žádost

Jako název požadavku uveďte název přijatého článku, v popisu požadavku nezapomeňte uvést tyto údaje:

Pracoviště:
Časopis:
ISSN:
Vydavatel:
Cena:

Součástí žádosti jsou také tři přílohy: potvrzení o přijetí článku, titulní list rukopisu a čestné prohlášení (vzor ke stažení)

18.06.2024 06:59:22
php 0.03s, sql 0.00s
bulldog3, cdbx1