• Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Publikování v Open Access režimu u IOP

  • VUT v Brně je členem konsorcia CzechELib, korespondenční autor z VUT má díky tomu bezplatné a neomezené publikování v režimu Open Access
  • Oprávněné časopisy: plně OA tituly i hybridní tituly 
  • Typ publikací: paper, special issue paper, review a/nebo letter (cílem výčtu je pokrýt všechny “original research and review type content”)
  • Proces: při zaslání článku k recenznímu řízení autor potvrdí příslušnost k VUT, IOP identifikuje článek jako způsobilý a zašle autorovi potvrzující e-mail. Autor pak potvrdí, že chce přijatý článek zveřejnit otevřeně. Články jsou publikovány pod CC BY licencí
  • Detailní návod pro autory od IOP

Informace o ostatních vydavatelech a aktuálním stavu tokenů
19.06.2024 09:19:32
php 0.03s, sql 0.00s
bulldog4, cdbx1