• Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Elektronické knihy ICE

přístup k databázi z počítačové sítě VUT

přístup k databázi vzdáleně

producent:
Institution of Civil Engineers

charakteristika:
ICE Virtual library je platforma pro zpřístupňování časopisů, odborných knih i sborníků nakladatelství ICE publishing.

popis:
V rámci platformy ICE Virtual library bylo trvale zakoupeno 142 titulů.


návody:


dostupnost:

databáze je dostupná na celém VUT v Brně

další informace:

pro získání dalších informací napište na eiz@lib.vutbr.cz

přístup:

Nákup 109 titulů byl v roce 2018 hrazen z projektu Rozvoj studijního prostředí na VUT (ROSTU na VUT), registrační číslo: CZ.02.2.67/0.0/0.0/17_044/0008532.
Nákup 33 titulů byl v roce 2020 hrazen z projektu ERDF II, registrační číslo: CZ.02.2.67/0.0/0.0/18_057/0013326.
Seznam zakoupených knih

logo OP VaVpI

28.06.2022 01:43:56
php 0.05s, sql 0.00s
bulldog5, cdbx1