• Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Publikování v Open Access režimu u ACM

  • VUT v Brně je členem konsorcia CzechELib, korespondenční autor z VUT má díky tomu bezplatné a neomezené publikování v režimu Open Access
  • Typy publikací: všechny články v ACM Digital Library určené v okamžiku publikování ACM jako “research articles”, tj. research articles, review articles, conference papers nebo proceedings papers a další typy článků, u kterých by ACM v případě neuzavřené transformační smlouvy také vyžadovala platbu poplatku APC.
  • Proces: Při zaslání rukopisu k recenznímu řízení je nutné, aby korespondující autor použil institucionální e-mail. Po přijetí článku k publikování pak v systému eRights autor zvolí licenci k publikování - systém by měl automaticky poznat možnost publikovat zdarma otevřeně, je nutné zvolit možnost "Institutionally Paid Open Access", poté doporučujeme zvolit licenci CC BY.
  • Detailní návod pro autory od ACM
Informace o ostatních vydavatelech a aktuálním stavu tokenů
19.06.2024 10:34:21
php 0.04s, sql 0.00s
bulldog2, cdbx1