• Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Další možnosti vyhledávání

Základní vyhledávání můžete upřesnit pomocí následujících možností:

 • Vyhledávání přesné fráze - Chcete-li vyhledávat podle fráze, musíte dané slovní spojení uzavřít do uvozovek. V dotazu můžete kombinovat jednotlivá slova i fráze. Pokud frázi neuzavřete do uvozovek, bude systém vyhledávat podle jednotlivých slov obsažených ve frázi bez ohledu na jejich vzájemném pořadí
  př. "information literacy"
 • Vyhledávání podle jednoho z uvedených slov či frází - Dotaz můžete také definovat tak, že uvedeme rozsah slov či frází, ze kterých má systém vyhledávat, a uvedete, že výsledkem mají být všechny záznamy, které odpovídají alespoň jednomu z uvedených slov či frází. Toho dosáhnete tak, že mezi slova či fráze napíšete operátor OR. Pokud mezi slova či fráze nezapíšete operátor OR, systém Primo bude vyhledávat podle všech uvedených slov či frází.
  př. information OR literacy

information OR literacy

 • Vylučování slov nebo frází - Z vyhledávání můžete vyloučit záznamy, které obsahují určitá slova či fráze. Toho dosáhnete s pomocí operátoru NOT, za který uvedete slova či fráze, které chcete vyloučit. Pokud mezi slova či fráze nezapíšete operátor NOT, systém Primo bude vyhledávat podle všech uvedených slov či frází.
  př. information NOT literacy

information NOT literacy

 • Vyhledávání pomocí zástupných znaků - Při vyhledávání můžete použít následující zástupné znaky:
  ? - otazník v dotazu zastupuje jeden libovolný znak. Na příklad dotaz žen? vyhledá záznamy, které obsahují slova žena, ženy a tak dále.
  * - hvězdička zastupuje v dotazu jeden nebo více znak. Na příklad, dotaz žen* vyhledá záznamy, které obsahují slova žena, ženy, ale i ženista nebo ženitba.
 • Spojování výrazů v dotazu - Pomocí závorek můžete vyhledávací výrazy spojovat do skupin a definovat tak složitější dotazy.
  př. (information OR media) literacy

or and


Publikováno: 04.06.2015 04:00

Zkrácený odkaz: https://www.vut.cz/uk/primo/f33307/d87309

14.04.2024 22:31:05
php 0.07s, sql 0.00s
bulldog2, cdbx1