• Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Spolupráce

Asociace knihoven vysokých škol ČR (AKVŠ)

Asociace byla založena v červnu roku 2002 s cílem vytvořit společnou institucionální základnu knihoven vysokých škol. V současné době sdružuje celkem 23 vysokých škol. VUT v Brně má s výjimkou let 2004-2005 zastoupení ve výkonném výboru Asociace.

Svaz knihovníků a informačních pracovníků (SKIP)

Posláním SKIPu je usilovat o soustavné zvyšování úrovně knihovnické a informační práce a s tím spojené prestiže oboru a o to, aby ze strany státu, zřizovatelů knihoven a informačních institucí byly vytvářeny příznivé podmínky pro jejich rozvoj a činnost. Do SKIPu je zařazeno kolem 1500 členů. Ti zajišťují činnosti v knihovnách, akce, komise, kluby, soutěže.

International Group of ExLibris Users (IGeLU)

IGeLU je mezinárodní nezisková organizace uživatelů produktů Ex Libris. Byla založena v roce 2006 v Sienně v Itálii jako nástupce ICAU (mezinárodní setkání uživatelů ALEPH) a SMUG (mezinárodní setkávání uživatelů produktů MetaLib, SFX a DigiTool). VUT v Brně je prostřednictvím Ústřední knihovny VUT jedním ze spoluzakládajících členů. Hlavním úkolem IGeLU je podpora sdílení informací, dokumentací a různých zdrojů mezi uživateli Ex Libris produktů, což přináší zlepšování jejich služeb.

Sdružení uživatelů Aleph (SUAleph)

SUAleph je neformální sdružení institucí z České a Slovenské republiky, které jsou uživateli produktů firmy ExLibris. Každý rok se konají setkání SUAleph, na kterém zástupci institucí společně s distibutorem řeší aktuální problematiku. Sdružení vzniklo na jaře roku 1996, Ústřední knihovna se začlenila v roce 2003 a od roku 2010 tomuto sdružení předsedá.

25.10.2021 10:02:35
php 0.10s, sql 0.00s
bulldog1, cdbx1