• Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Evidence výzkumných dat v IS Apollo

Pokud ve svém výzkumu vytvoříte nebo sesbíráte výzkumná data, můžete je evidovat stejně jako např. publikovaný článek v odborném časopisu nebo konferenční příspěvek. Výzkumná data

Výzkumná data se evidují v sekci VaV výsledky jako Nový produkt - typ produktu: "výzkumná data".

Ve formuláři musíte vyplnit dobře známá pole (název, klíčová slova, datum vytvoření, obor apod. Některá pole jsou ale pro výzkumná data specifická:

Sekce Výzkumná data

popis:

V tomto poli se snažte co nejlépe popsat, co obsahují výzkumná data nebo co je potřeba k tomu, aby daná data bylo možné přečíst a znovu využít. Pokud je potřeba k datům obsáhlejší popis (tabulky, legendy apod), vytvořte samostatný soubor readme, který přiložíte k výzkumným datům

odkaz do externího repozitáře:

Pokud jsou výzkumná data uložena v datovém repozitáři (oborové repozitáře, zenodo, figshare,...), vložte do tohoto pole odkaz na repozitář

velikost:

uveďte velikost (i přibližnou)

verze dat:

pokud jsou data v jiné verzi, uveďte ji (1.0, 2.1 apod.)

datum publikování / datum smazání

Datum publikování je datum, kdy byla data publikována. Pokud víte, že data po určitě době smažete, uveďte i datum smazání.

režim přístupu:

Existují 4 možnosti přístupu k výzkumným datům. otevřený znamená přístup bez omezení pro všechny, uzavřený znamená, že data nejsou dostupná pro nikoho, omezený znamená, že žadatel musí splnit uričté podmínky k přístupu k datům, embargovaný je přístup, kdy jsou data dostupná až po uplynutí určitě doby.

typ licence:

Výzkumná data (nebo konkrétněji dataset/y) je ideální opatřit licencí. Často se používají licence Creative Commons, jejichž varianty jsou již předvyplněné. Pokud ale využíváte k ochraně dat jinou licenci, lze ji přímo vypsat

verze licence:

Uveďte verzi licence, pod kterou jsou data dostupná (2.0, 3.0, atd.)

Sekce Referenční výsledky

V této sekci můžete doplnit další výsledky, které souvisí s vykazovanými výzkumnými daty. Typickým příkladem je odborný článek, který byl sepsán na základě vykazovaných výzkumných dat.


Publikováno: 14.09.2022 10:04

Zkrácený odkaz: https://www.vut.cz/uk/navody/f80089/d230080

26.05.2024 06:55:27
php 0.06s, sql 0.00s
bulldog2, cdbx2