Fakulta
stavební

Vyberte si program

Civil Engineering

Typ bakalářský Forma prezenční Titul Bc. Délka 4 roky
Jazyk angličtina 1. kolo do 31. 3. 2022

Program je vyučován v anglickém jazyce.

Applicants must present a copy of their completed secondary school diploma which has been certified (authorised by an official authority in the country where the education was obtained).

The fee for the study programme is 3 000,- EUR/year.

For further details please contact Ing. Lenka Auermüllerová (auermullerova.l@fce.vutbr.cz).

Environmentálně vyspělé budovy

Typ bakalářský Forma prezenční Titul Bc. Délka 4 roky
Jazyk čeština 1. kolo do 31. 3. 2022
Elektronickou přihlášku po vyplnění vytiskněte, podepište a nechte potvrdit uvedené studijní průměry představitelem střední školy (pokud ještě studujete). Uchazeči, kteří ukončili středoškolské studium v dřívějších letech, mohou studijní průměry dokladovat ověřenými kopiemi výročních vysvědčení (viz směrnice pro přijímací řízení). Podepsaný a potvrzený výtisk elektronické přihlášky naskenujte ve formátu pdf a vložte jako přílohu k e-přihlášce do uvedeného data fakultě (nebo zašlete poštou)!

Bližší informace k přijímacímu řízení a k doložení studijních průměrů naleznete na webu FAST.

Environmentálně vyspělé budovy

Geodézie a kartografie

Typ bakalářský Forma prezenční Titul Bc. Délka 3 roky
Jazyk čeština 1. kolo do 31. 3. 2022
Elektronickou přihlášku po vyplnění vytiskněte, podepište a nechte potvrdit uvedené studijní průměry představitelem střední školy (pokud ještě studujete). Uchazeči, kteří ukončili středoškolské studium v dřívějších letech, mohou studijní průměry dokladovat ověřenými kopiemi výročních vysvědčení (viz směrnice pro přijímací řízení). Podepsaný a potvrzený výtisk elektronické přihlášky naskenujte ve formátu pdf a vložte jako přílohu k e-přihlášce do uvedeného data fakultě (nebo zašlete poštou)!

Bližší informace k přijímacímu řízení a k doložení studijních průměrů naleznete na webu FAST.

Geodézie a kartografie

Městské inženýrství

Typ bakalářský Forma prezenční Titul Bc. Délka 4 roky
Jazyk čeština 1. kolo do 31. 3. 2022
Elektronickou přihlášku po vyplnění vytiskněte, podepište a nechte potvrdit uvedené studijní průměry představitelem střední školy (pokud ještě studujete). Uchazeči, kteří ukončili středoškolské studium v dřívějších letech, mohou studijní průměry dokladovat ověřenými kopiemi výročních vysvědčení (viz směrnice pro přijímací řízení). Podepsaný a potvrzený výtisk elektronické přihlášky naskenujte ve formátu pdf a vložte jako přílohu k e-přihlášce do uvedeného data fakultě (nebo zašlete poštou)!

Bližší informace k přijímacímu řízení a k doložení studijních průměrů naleznete na webu FAST.

Městské inženýrství

Stavební inženýrství

Typ bakalářský Forma prezenční Titul Bc. Délka 4 roky
Jazyk čeština 1. kolo do 31. 3. 2022
Elektronickou přihlášku po vyplnění vytiskněte, podepište a nechte potvrdit uvedené studijní průměry představitelem střední školy (pokud ještě studujete). Uchazeči, kteří ukončili středoškolské studium v dřívějších letech, mohou studijní průměry dokladovat ověřenými kopiemi výročních vysvědčení (viz směrnice pro přijímací řízení). Podepsaný a potvrzený výtisk elektronické přihlášky naskenujte ve formátu pdf a vložte jako přílohu k e-přihlášce do uvedeného data fakultě (nebo zašlete poštou)!

Bližší informace k přijímacímu řízení a k doložení studijních průměrů naleznete na webu FAST.

Stavební inženýrství

Typ bakalářský Forma kombinovaná Titul Bc. Délka 4 roky
Jazyk čeština 1. kolo do 31. 3. 2022
Elektronickou přihlášku po vyplnění vytiskněte, podepište a nechte potvrdit uvedené studijní průměry představitelem střední školy (pokud ještě studujete). Uchazeči, kteří ukončili středoškolské studium v dřívějších letech, mohou studijní průměry dokladovat ověřenými kopiemi výročních vysvědčení (viz směrnice pro přijímací řízení). Podepsaný a potvrzený výtisk elektronické přihlášky naskenujte ve formátu pdf a vložte jako přílohu k e-přihlášce do uvedeného data fakultě (nebo zašlete poštou)!

Bližší informace k přijímacímu řízení a k doložení studijních průměrů naleznete na webu FAST.

Stavební inženýrství

Architektura a rozvoj sídel

Typ magisterský navazující Forma prezenční Titul Ing. arch. Délka 2 roky
Jazyk čeština 1. kolo do 31. 3. 2022

Portfolio 3 ateliérových prací z předchozího studia ateliérů architektonické tvorby vložte přílohou ve formátu pdf (max 50 MB) do 31.3.2022.

Portfolio nevkládají uchazeči, kteří v době podání přihlášky studují na FAST studijní program Architektura pozemních staveb. Bližší informace k přijímacímu řízení naleznete ve Směrnici děkana pro přijímací řízení č. 16/2021 a na webu FAST.
Prostorové plánování

Civil Engineering

Typ magisterský navazující Forma prezenční Titul Ing. Délka 1.5 roku
Jazyk angličtina 1. kolo do 31. 3. 2022

Program je vyučován v anglickém jazyce.

Applicants for admission to master's degree programmes must have a fully completed civil engineering degree programme (any type is acceptable).

The fee for the study programme is 3 500,- EUR/year.

For further details please contact Ing. Lenka Auermüllerová (auermullerova.l@fce.vutbr.cz).

Environmentálně vyspělé budovy

Typ magisterský navazující Forma prezenční Titul Ing. Délka 1.5 roku
Jazyk čeština 1. kolo do 31. 3. 2022
Bližší informace k přijímacímu řízení naleznete ve Směrnici děkana pro přijímací řízení č. 14/2021 a na webu FAST.
Environmentálně vyspělé budovy

Geodézie a kartografie

Typ magisterský navazující Forma prezenční Titul Ing. Délka 2 roky
Jazyk čeština 1. kolo do 31. 3. 2022
Bližší informace k přijímacímu řízení naleznete ve Směrnici děkana pro přijímací řízení č. 14/2021 a na webu FAST.
Geodézie a kartografie

Městské inženýrství

Typ magisterský navazující Forma prezenční Titul Ing. Délka 1.5 roku
Jazyk čeština 1. kolo do 31. 3. 2022
Bližší informace k přijímacímu řízení naleznete ve Směrnici děkana pro přijímací řízení č. 14/2021 a na webu FAST.
Městské inženýrství

Stavební inženýrství – konstrukce a dopravní stavby

Typ magisterský navazující Forma prezenční Titul Ing. Délka 1.5 roku
Jazyk čeština 1. kolo do 31. 3. 2022
Bližší informace k přijímacímu řízení naleznete ve Směrnici děkana pro přijímací řízení č. 14/2021 a na webu FAST.
Stavební inženýrství – konstrukce a dopravní stavby

Stavební inženýrství – management stavebnictví

Typ magisterský navazující Forma prezenční Titul Ing. Délka 1.5 roku
Jazyk čeština 1. kolo do 31. 3. 2022
Bližší informace k přijímacímu řízení naleznete ve Směrnici děkana pro přijímací řízení č. 14/2021 a na webu FAST.
Stavební inženýrství – management stavebnictví

Stavební inženýrství – pozemní stavby

Typ magisterský navazující Forma prezenční Titul Ing. Délka 1.5 roku
Jazyk čeština 1. kolo do 31. 3. 2022
Bližší informace k přijímacímu řízení naleznete ve Směrnici děkana pro přijímací řízení č. 14/2021 a na webu FAST.
Stavební inženýrství – pozemní stavby

Stavební inženýrství – realizace staveb

Typ magisterský navazující Forma prezenční Titul Ing. Délka 1.5 roku
Jazyk čeština 1. kolo do 31. 3. 2022
Bližší informace k přijímacímu řízení naleznete ve Směrnici děkana pro přijímací řízení č. 14/2021 a na webu FAST.
Stavební inženýrství – realizace staveb

Stavební inženýrství – stavební materiály a technologie

Typ magisterský navazující Forma prezenční Titul Ing. Délka 1.5 roku
Jazyk čeština 1. kolo do 31. 3. 2022
Bližší informace k přijímacímu řízení naleznete ve Směrnici děkana pro přijímací řízení č. 14/2021 a na webu FAST.
Stavební inženýrství – stavební materiály a technologie

Stavební inženýrství – vodní hospodářství a vodní stavby

Typ magisterský navazující Forma prezenční Titul Ing. Délka 1.5 roku
Jazyk čeština 1. kolo do 31. 3. 2022
Bližší informace k přijímacímu řízení naleznete ve Směrnici děkana pro přijímací řízení č. 14/2021 a na webu FAST.
Stavební inženýrství – vodní hospodářství a vodní stavby

Stavební inženýrství – pozemní stavby

Typ magisterský navazující Forma kombinovaná Titul Ing. Délka 1.5 roku
Jazyk čeština 1. kolo do 31. 3. 2022
Bližší informace k přijímacímu řízení naleznete ve Směrnici děkana pro přijímací řízení č. 14/2021 a na webu FAST.
Stavební inženýrství – pozemní stavby

Nevybrali jste si? Zkuste i další možnosti.

Zobrazit všechny fakulty