Fakulta
stavební

Vyberte si program

Architektura pozemních staveb

Typ bakalářský Forma prezenční Titul Bc. Délka 4 roky
Jazyk čeština 1. kolo do 6. 1. 2023
Bližší informace najdete ve směrnici pro přijímací řízení na webových stránkách FAST VUT v Brně.
Architektura pozemních staveb

Celoživotní vzdělávání

Typ celoživotní vzdělávání (není studentem) Forma prezenční Délka 1 rok
Jazyk čeština 1. kolo do 20.09.2022
Účastník celoživotního vzdělávání (CŽV) nemá právní postavení studenta. Poplatek za přihlášku do CŽV se neplatí. Před zahájením kurzu je nutné uzavřít Smlouvy o studiu akreditovaných studijních programů v programu celoživotního vzdělávání a provést úhradu kurzu. Uchazeč, který se hlásí na CŽV, vloží sken vyplněné a podepsané Smlouvy o studiu do přílohy přihlášky.
Přihlášky se přijímají do 11. září 2022.
Výuka probíhá v českém jazyce. Podrobnosti najdete na webu FAST.
všeobecný
Typ celoživotní vzdělávání (není studentem) Forma prezenční Délka 1 rok
Jazyk čeština 2. kolo od 15. 12. 2022
Účastník celoživotního vzdělávání (CŽV) nemá právní postavení studenta. Poplatek za přihlášku do CŽV se neplatí. Před zahájením kurzu je nutné uzavřít Smlouvy o studiu akreditovaných studijních programů v programu celoživotního vzdělávání a provést úhradu kurzu. Uchazeč, který se hlásí na CŽV, vloží sken vyplněné a podepsané Smlouvy o studiu nebo Dodatku ke smlouvě (v případě, že Smlouvu o studiu účastník již tento akademcký rok uzavřel) do přílohy přihlášky.
Přihlášky se přijímají do 8. ledna 2023.
Výuka probíhá v českém jazyce. Podrobnosti najdete na webu FAST.
všeobecný

Nevybrali jste si? Zkuste i další možnosti.

Zobrazit všechny fakulty