Jsme první v ČR!

Jako první studentský tým zaměřený na vývoj satelitů v České republice čelíme výzvám od počátečních fází koncepce a návrhu, přes výrobu a testování až po okamžik konečného vypuštění a provozu. V popředí projektů jsou vždy naši studenti, kteří získávají praktické zkušenosti z reálného světa, jež dalece přesahují typické možnosti akademického prostředí.

Nejen satelity.

Jsme skupina studentů a mladých profesionálů, kteří spolupracují na výzkumu a vývoji satelitů. Navíc se ale snažíme vytvořit prostředí pro možnost zapojit se do vývoje roverů a raket. Skrze praktický přístup usilujeme o zhmotnění nových myšlenek a posouvání hranic.

Odpovědnost: doc. Ing. Tomáš Götthans, Ph.D.