Co děláme

Informační systém VUT

Centrální informační systém VUT tvoří instalovaná windows aplikace Apollo, dále webové aplikace Intraportál, Studis, Teacher, Epřihláška aj. a v neposlední řadě také aplikace Moje VUT pro mobilní telefony.

Apollo je určeno pro zaměstnance a obsahuje více než 250 modulů pro správu studijní agendy, agend vědy a výzkumu a provozních agend VUT. Instalační soubory i odkaz na webovou verzi naleznete na https://www.vutbr.cz/is

Teacher je určen vyučujícím a poskytuje zjednodušený přístup k nejběžnějším agendám pedagoga, jako jsou správa předmětů, vytváření a hodnocení termínů, správa závěrečných prací, rozvrhy, aj.

Studis využívají studenti v průběhu celého studia. Obsahuje agendy týkající se zápisu, registrací, stipendií, elektronického indexu, závěrečných prací nebo například promocí.

Celkově je centrální systém tvořen více než 500 moduly a zcela či částečně jej využívá více než 25.000 uživatelů na všech fakultách a součástech VUT.

Serverová infrastruktura

Serverová infrastruktura je nezbytná pro chod všech našich služeb. Staráme se o její rozvoj a bezpečnost. Pro chod centrálního informačního systému a dalších systémů spravujeme více než 500 fyzických a virtualizovaných serverů v serverovnách umístěných ve 3 lokalitách.

Spravujeme datové sály, servery, disková pole i virtualizační infrastrukturu a další technické vybavení včetně operačních systémů serverů.

Naše infrastruktura zajišťuje chod více než 80.000 emailových schránek.

Telefonní síť

Pečujeme o rozsáhlou telefonní infrastrukturu a pobočkovou ústřednu v téměř dvou desítkách lokalit, napříč celým VUT, čítající několik tisíc koncových zařízení, jako jsou analogové, digitální a VoIP telefonní přístroje a komunikátory.

Dále zajišťujeme zálohovanou konektivitu do veřejné telefonní sítě, aby byla zajištěna nepřetržitá dostupnost veřejných telefonních služeb.

Emaily a cloudové služby

VUT využívá cloudové služby Microsoft Office 365 a Google Apps Suite a my se staráme, aby u nás fungovaly tak jak mají.

Zajišťujeme potřebné licence a jejich distribuci a poskytujeme podporu uživatelům, kterých je v více než 10.000.

Počítačová síť a WiFi

Staráme se o páteřní počítačovou síť, kterou tvoří více než 60.000 m optických tras po celém Brně. Propojuje všechny areály a budovy VUT a je připojena do sítě CESNET a skrze ní do internetu.

Provozujeme také studentskou počítačovou síť KolejNet se spolehlivostí 99,9%.

Zajišťujeme propojení s okolními sítěmi a provozujeme oddělené technologické sítě VUT pro propojení jednotlivých lokalit telefonní ústředny.

Ekonomický systém

Ekonomický systém SAP na VUT poskytuje prostředí pro práci, správu a vývoj několika různým odvětví. Jde například o finanční účetnictví, kontroling, evidenci majetku, řízení lidských zdrojů, skladové hospodářství, logistiku, nebo prodej.

Podpora uživatelů

Poskytujeme podporu uživatelům námi spravovaných systémů ať už prostřednictvím požadavkového systému nebo například školení či webinářů.

Podpora se týká zejména celoškolských systémů jako jsou SAP, Cloudové služby či Elearning. Podpora dalších částí informačního systému je ve většině poskytována integrátory jednotlivých součástí.

Mobilní aplikace

Informační systém VUT je pro studenty k dispozici i ve formě mobilní aplikace, kterou jsme vytvořili na základě požadavků našich studentů.

Aplikace zahrnuje rozvrh, mapu celého VUT nebo třeba elektronický index a je ke stažení v App Store i Google Play.

Elearning

Pro potřeby podpory prezenční i distanční výuky zabezpečujeme provoz celosvětově využívaného systému Moodle.

Systém nabízí řadu nástrojů pro organizaci a řízení studia. Umožňuje sdílet studijní materiály, zadávat úkoly a testy, komunikovat se studenty a mnoho dalšího.

PODPORA

CVIS

Nahoru