VUT COMPUTER SECURITY INCIDENT RESPONSE TEAM
(CSIRT)

POLE PŮSOBNOSTI

Tým CSIRT-VUT je zodpovědný za řešení incidentů v rámci počítačové sítě Vysokého učení technického v Brně.

Adresní prostor pod jeho působností:
147.229.0.0/16, 2001:67c:1220::/46.

Doména pod jeho působností: *.vutbr.cz, *.vut.cz, *.vutbr.net

AS: 197451

Časová zóna: CET (GMT+0100 zimní čas, GMT+0200 letní čas)

KONTAKTNÍ INFORMACE

 • e-mail pro hlášení incidentů: cert@vut.cz
 • fax: +420 5 4114 5419
 • e-mail pro komunikaci s CSIRT týmem: noc@vut.cz
 • www: www.csirt.vutbr.cz
 • tým registrován: TF-CSIRT
 • PGP ID: 0x4D13A4CC
 • FINGERPRINT: C329 F666 F843 F52E 59DF 76CE 6273 0B9D 4D13 A4CC
 • adresa: Vysoké učení technické v Brně Antonínská 548/1 601 90 Brno
 • RFC 2350

PŘI HLÁŠENÍ INCIDENTU UVEĎTE

Informace o incidentech zasílejte e-mailem na adresu pro hlášení incidentů.

 • Základní kontaktní informace (jméno a organizaci, e-mail, telefon);
 • IP adresu a typ incidentu;
 • hlášení o scannování musí obsahovat část logu obsahující záznamy o útoku;
 • hlášení o spamu nebo viru musí obsahovat kompletní nemodifikovanou hlavičku daného e-mailu, který je považován za spam nebo vir;
 • hlášení phishingu nebo pharmingu musí obsahovat URL a pokud možno i zdrojovou stránku webové stránky;
 • všechna hlášení musí obsahovat časovou zónu, ke které jsou všechny časové údaje.

ZPRACOVÁNÍ INCIDENTŮ

 • Každému příchozímu hlášení je přiřazen unikátní identifikátor a je předán ke zpracování CSIRT týmem.
 • Veškerá další komunikace se bude vždy odkazovat na tento identifikátor.

Chod CSIRT-VUT zajišťují pověření pracovníci Centra výpočetních a informačních služeb VUT v Brně.

Odpovědnost: Bc. Jiřina Kapcárová

Nahoru