Organizační struktura

Odbor infrastruktury

Odpovídá za správu a provoz celé IT infrastruktury pod spravované CVIS. Spolupracuje s Oddělením kyberbezpečnosti na implementaci bezpečnostních politik do infrastruktury VUT. 

Pro jednotlivé fakulty a součásti odbor Infrastruktury poskytuje dílčí služby, které jsou definované v katalogu služeb.

Katalog služeb

Odbor je členěn na tři oddělení: Oddělení správy serverů, Oddělení páteřní sítě a Oddělení KolejNetu.

Oddělení správy serverů
Zajišťuje správu serverů, diskových polí a dalšího technického vybavení infrastruktury. Provádí monitoring a zálohování, správu virtuální infrastruktury, správu a integraci cloudových služeb do prostředí VUT. Zajišťuje telekomunikační služby VUT, správu operačních systémů serverů a serverových aplikací, správu autentizačních a autorizačních infrastruktur, správu licenčních serverů a provoz datových sálů.

Oddělení páteřní sítě
Zajišťuje koordinaci realizace počítačových sítí a výstavby kabelových tras. Provozuje páteřní počítačovou síť VUT a přístupovou bránu Wi-Fi sítě VUT. Zajišťuje autentizační infrastrukturu sítě eduroam a její začlenění do národní struktury CESNET, chod bezpečnostního týmu CSIRT VUT odpovědného za řešení incidentů vzniklých v rámci počítačových sítí VUT, včetně spolupráce s ostatními CSIRT týmy na národní a mezinárodní úrovni.

Oddělení KolejNetu
Zajišťuje správu a rozvoj studentské počítačové sítě KolejNet.

Kontaktní údaje

Odbor infrastruktury
Centrum výpočetních a informačních služeb

Přehled častých čísel

Nahoru