Projekty

Odbor transferu technologií aktuálně řeší projekty:

VUT PŘÍLEŽITOST

Projekt rozvíjí současný systém komercializace na VUT.

________________________________________________________________

Úspěšně ukončené projekty:

TA ČR GAMA - VUT ŠANCE

Tento projekt typu pre-seed poskytuje finance výzkumným týmům z VUT na ověření technologie (proof-of-concept) a její následnou komercializaci.

EcoInn DANUBE

Hlavním cílem projektu je posílení spolupráce mezi účastníky inovačního procesu v oblasti ekologických inovací se zvláštním důrazem na rozvoj a aplikaci ekologických technologií v Podunají (Danube region).

RKO Jižní Morava

V projektu RKO jsme více než 10 let poskytovali konzultace a informace vědcům a zástupcům průmyslu v oblasti financování výzkumů ze zahraničních dotačních fondů, zejména Rámcových programů EU. 

VUT Energetické zdroje, VUT Bezpečnost a obrana a VUT Molekulární biotechnologie

Cílem projektů byla komercializace nadějných technologií a vynálezů s vysokým aplikačním potenciálem v klíčových konkurenceschopných oblastech. Po technickém ověření a přípravných komercializačních krocích pokračujeme i po skončení dotační fáze v hledání praktického uplatnění pro tyto slibné nápady z VUT.

Podpora VaV

Projekt podporoval rozvoj komunikace a spolupráce výzkumu a vývoje s průmyslem. Projekt je ve fázi udržitelnosti.

TT Point

Projekt posílil efektivitu pracoviště transferu technologií a nabízené služby. Projekt je ve fázi udržitelnosti.