O nás

Odbor transferu technologií na VUT funguje jako prostředník mezi akademickou obcí a aplikační sférou, mezi vědcem a podnikem. Během naší existence jsme zajistili právní ochranu stovkám vynálezů zaměstnanců VUT a navázali úspěšnou spolupráci s mnoha tuzemskými a mezinárodními firmami. Pomáháme výzkumníkům porozumět otázkám ochrany duševního vlastnictví a jejich vynálezům najít uplatnění v jednotlivých firmách a konkrétních podnicích.


Odbor transferu technologií je členem profesní organizace Transfera.cz. Transfera sdružuje pracoviště přenosu znalostí z různých organizací v ČR za účelem sdílení zkušeností a společného postupu.