Bezpečnost a obrana

Ukončený projekt.

VUT Bezpečnost a obrana

CZ.1.05/3.1.00/13.0271

  • Datum zahájení realizace projektu:       1. 10. 2012
  • Datum ukončení realizace projektu:      30. 6. 2015

Tisková zpráva o zahájení projektu
Tisková zpráva o postupu aktivity do fáze Příprava komercializace

Tisková zpráva o úspěšném ukončení projektu

Projekt byl podpořen z veřejných prostředků OP Výzkum a vývoj pro inovace.

Cílem projektu byla komercializace nadějných technologií a vynálezů s vysokým aplikačním potenciálem v oblasti bezpečnosti a obrany, které vznikají na Vysokém učení technickém v Brně. Dílčími cíli byli rozvoj infrastruktury pro podporu komercializace/TT a příprava komercializace VaV výsledků v oblasti bezpečnosti a obrany.

Výstupem projektu VUT Bezpečnost a obrana je vytvoření dvou funkčních vzorů zařízení a jednoho poloprovozu. Jedná se o:

  • Konstrukce zařízení pro snímání a rozpoznání sítnice a duhovky oka. Představení technologie.
  • Nanokompozitní pancíř.

Manažerka projektu: Ing. Dagmar Vávrová, MBA