POZOR! Uvedená sleva bude odečtena až při vyřízení objednávky.

Detail knihy

Slabé signály

novinka

Obálka knihy Slabé signály

ukázka z knihy

ISBN:978-80-214-6149-9Autor: Miroslav KasalRok vydání: 2023

Kniha se zabývá vysoce aktuální a dynamicky se rozvíjející problematikou rádiové komunikace na velké vzdálenosti především ve vesmírném prostoru. Terminus technicus „slabé signály“ (weak signals) označuje rádiové signály, jejichž úroveň je při dané šířce pásma řádově srovnatelná s úrovní přirozeného šumu pozadí, a to zejména v prostředí, které je samo charakterizováno nízkou úrovní tepelného šumu. Mimořádně komplexní problematika sahá od obecných fyzikálních základů až k vysoce specializovaným otázkám návrhu a optimalizace mikrovlnných antén, nízkošumových zesilovačů, přijímačů, vysílačů a kmitočtových syntezátorů s velmi specifickými vlastnostmi. Velká pozornost je v knize věnována pokročilé technice rádiového spojení odrazem signálů od měsíčního povrchu (EME), kde se s využitím moderního a stále zdokonalovaného softwaru pro digitální komunikaci daří realizovat spojení signály o 10 i více decibelů slabšími ve srovnání s analogovými módy. Jednotlivé tematické kapitoly knihy stručně shrnují teorii a prakticky použitelné vztahy a téma doplňují popisem konkrétních řešení jednotlivých částí komunikačního systému. Podrobně komentované příklady výpočtů i realizací jsou zajímavé a pro pochopení velmi užitečné. Autor knihy prof. Ing. Miroslav Kasal, CSc., patří k mezinárodně uznávaným odborníkům. O jeho výjimečném renomé svědčí mj. opakovaná pozvání do USA, kde v laboratoři AMSAT spolupracoval na integraci a zkouškách družice Phase IIID, i do Francouzské Guyany, kde se účastnil předstartovních zkoušek a připravoval družici k vynesení na oběžnou dráhu GTO. Na Ústavu radioelektroniky Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií Vysokého učení technického v Brně vybudoval prof. Kasal unikátní telemetrickou a povelovací stanici, jejímž prostřednictvím mohou s družicemi ve vesmíru komunikovat nejen domácí, ale i zahraniční experti. Jako zkušený experimentátor, dlouholetý vysokoškolský učitel i celoživotní aktivní radioamatér nashromáždil prof. Kasal mnoho teoretických znalostí a praktických zkušeností, o které se chce v této knize podělit. Unikátním přínosem knihy je její široký záběr pokrývající různorodá, avšak pro úspěšnou práci se slabými signály zcela nezbytná témata, která byla dosud roztroušena v rozmanitých publikacích. Kniha je určena poučeným zájemcům o problematiku slabých rádiových signálů a může dobře posloužit vysokoškolským studentům.

1. vyd.

Slabé mikrovlnné signály, tepelný šum, šíření vln, vlnovody, rádiová komunikace, optimalizace mikrovlnných systémů

350 Kč

Vazba: brožovaná

Vložit do košíku

Odpovědnost: Jan Janák

Nahoru