Detail knihy

Příběh brněnské technické chemie

Novinka

Obálka knihy Příběh brněnské technické chemie

ukázka z knihy
Novinka: 1

ISBN:978-80-214-5940-3Autor: Miroslav JeřábekRok vydání: 2021

Záměrem knihy je přiblížit čtenářům z řad laické i odborné veřejnosti úlohu a roli chemického vzdělávání na brněnské technice v kontextu socioekonomického a průmyslového rozvoje moravského regionu. Je zřejmé, že technicky vzdělaní odborníci byli vždy zásadní pro budování a rozvoj průmyslu, přičemž role technických škol je v tomto ohledu klíčová. Dílčí ambicí této knihy je přispět svým historickým pohledem k aktuální diskuzi o postavení a hodnocení technických vysokých škol. Měřítkem kvality tvůrčí činnosti vysokých škol jsou dnes především kvalitní publikace, které prezentují dosažené výsledky základního výzkumu, poněkud upozaděn je aplikovaný výzkum a spolupráce s průmyslem a další aplikační sférou. Málo doceňován je význam technických vysokých škol pro výchovu odborníků — inženýrů a techniků, kteří vždy byli a jsou zásadní pro náš průmysl tvořící jádro ekonomiky, a tím i pro současnou i budoucí prosperitu České republiky. Snaha připomenout alespoň vybrané osobnosti, které formovaly chemické vzdělávání na brněnské technice v kontextu rozvíjející se české společnosti a průmyslu v moravském regionu, se tak stala jedním z mých základních impulsů k iniciaci sepsání a vydání této knihy.

1. vyd.

413 Kč

Vazba: pevná vazba

Vložit do košíku

Odpovědnost: Jan Janák

Nahoru