POZOR! Uvedená sleva bude odečtena až při vyřízení objednávky.

Detail knihy

Příběh brněnské technické chemie

Obálka knihy Příběh brněnské technické chemie

ukázka z knihy

ISBN:978-80-214-5940-3Autor: Miroslav JeřábekRok vydání: 2021

Kniha přibližuje čtenářům z řad laické i odborné veřejnosti úlohu chemického vzdělávání na brněnské technice v kontextu socioekonomického a průmyslového rozvoje moravského regionu. Je zřejmé, že technicky vzdělaní odborníci byli vždy zásadní pro budování a rozvoj průmyslu, přičemž role technických škol je v tomto ohledu klíčová. Dílčí ambicí této knihy je přispět svým historickým pohledem k aktuální diskuzi o postavení a hodnocení technických vysokých škol. Měřítkem kvality tvůrčí činnosti univerzit jsou dnes především publikace, které prezentují dosažené výsledky základního výzkumu. Poněkud upozaděn je aplikovaný výzkum a spolupráce s průmyslem a další aplikační sférou. Málo doceňován je i význam technických vysokých škol pro výchovu odborníků – inženýrů a techniků, kteří jsou podstatní pro náš průmysl tvořící jádro ekonomiky, a tím i pro současnou a budoucí prosperitu České republiky. Snaha připomenout alespoň vybrané osobnosti, které formovaly chemické vzdělávání na brněnské technice v kontextu rozvíjející se společnosti a průmyslu v moravském regionu, byla jedním z autorových základních impulzů k sepsání a vydání této knihy.

1. vyd.

chemie, vzdělávání, VUT

375 Kč

Vazba: pevná vazba

Vložit do košíku

Odpovědnost: Jan Janák

Nahoru