POZOR! Uvedená sleva bude odečtena až při vyřízení objednávky.

Detail knihy

Harmonie. Nový pohled na náš svět

Obálka knihy Harmonie. Nový pohled na náš svět

ukázka z knihy

ISBN:978-80-214-5632-7Autor: Tony Juniper, princ z Walesu Charles, Ian SkellyRok vydání: 2018

Současný britský panovník Karel III. se již desítky let věnuje tématům, jako je udržitelný rozvoj, etické podnikání a ekologické zemědělství. Založil řadu nadací a důrazně obhajuje odpovědný životní styl. Kniha s příznačným názvem Harmonie je prvním dílem, v němž komplexně propojuje své poznatky a představuje svou životní filozofii. Evoluce vytvořila na naší planetě harmonicky propojený systém, v němž vše funguje ve vzájemné souhře. Lidská práce, výtvory i myšlení dříve vycházely z jednoho zdroje – člověk se snažil žít se svým prostředím v rovnováze, umění a architektura kopírovaly přírodní vzorce, což mu poskytovalo přirozený životní rámec. Modernita, mechanistický náhled na svět a bezohledná industrializace však vedly k „věku rozpojení“. Člověk přestal být součástí přírody. Problémy současné civilizace, jako jsou klimatické změny, eroze půdy, civilizační choroby, hospodářské krize, jsou tedy důsledky jedné základní chyby – toho, jak člověk vnímá a chápe sám sebe uprostřed světa. Tato krize je však i příležitostí pro obrodu, příležitostí skloubit tradiční moudrost s nejnovějšími vědeckými poznatky a technologickými postupy. Je třeba lépe hospodařit, neničit půdu a pochopit svět jako celek, ve kterém je naše přirozené místo. Objevit znovu ztracenou harmonii mezi námi a světem. Je to klíč, s jehož pomocí se můžeme pokusit vyřešit palčivé problémy naší civilizace. Publikaci připravilo Nakladatelství VUTIUM v koedici s B & P Publishing. Kniha poprvé vyšla ve Velké Británii v roce 2010.

1. vyd.

ekologie, příroda, harmonie

532 Kč

Vazba: pevná vazba

Vložit do košíku

Odpovědnost: Jan Janák

Nahoru