ASTP Annual Conference 2022

Kolegyně Michaela Daňková vyrazila čerpat nové zkušenosti, postřehy a know-how na mezinárodní konferenci pořádanou organizací ASTP na téma „The Many Faces of Knowledge Transfer“, konanou ve dnech 18.5. až 20.5.2022 v Lisabonu. Organizace ASTP sdružuje pracovníky a pracovnice transferových pracovišť z celého světa a soustředí se na jejich profesní rozvoj prostřednictvím školících kurzů, workshopů a mezinárodních networkingových akcí.

První den byla konference zahájena interaktivními workshopy, v rámci kterých docházelo ke sdílení praktických zkušeností nastavení fungování transferu znalostí v rámci domovských institucí účastnictva.

Následující den bylo diskutováno téma, jakým způsobem zajistit úspěch inovacím na trhu, které čelí nejenom mnohým překážkám, ale také konkurenci. Další přednáška byla věnována tématu networkingu a navazování nových kontaktů v době post-covidové. Po zbytek dne probíhaly paralelní přednášky, které si účastnice a účastníci volili dle vlastního zaměření a zájmu. Mezi témata patřily například „Transparency in licensing terms for spin-outs: the pros and cons“, dále představení zajímavých inovačních programů na podporu transferu znalostí, jako například Atrineo: "BMBF Project BePefekt", 4iP Council: "Improving the way universities do knowledge transfer, patent monetization and spinoff startups" nebo téma jednotného evropského patentu. Dále proběhla přednáška na téma „How to assess the market potential of inventions?“, která se zabývala možnostmi průzkumu trhu pro uplatnění nových vynálezů a technologií.

Závěrečný den byl zahájen tématem „Social Innovation: connecting research institutions and sustainability“ a poté opět následovaly paralelní přednášky, například o patentovatelnosti umělé inteligence a dále porozumění potřeb výzkumnic a výzkumníků tak, aby jim dokázalo pracoviště transferu technologií vyjít maximálně vstříc a poskytnout vhodnou pomoc při uvádění inovací na trh. Následovali závěrečné motivační proslovy zkušených transferových pracovníků a pracovnic a oficiální ukončení akce.

Publikováno: 15.06.2022 08:16

Zkrácený odkaz: https://www.vut.cz/ott/f18972/d227429