• Události
 • Sem patřím
 • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
 • Výzkumná centra

 • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Odbor studijních záležitostí

Odbor studijních záležitostí zabezpečuje úkoly VUT a zajišťuje činnost rektora a prorektora pro studium a záležitosti studentů zejména v následujících oblastech:

Studijní oblast

 • akreditace bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů fakult VUT a vysokoškolských ústavů VUT,
 • koordinace přijímacího řízení v bakalářských, magisterských a doktorských studijních programech na fakulty VUT a vysokoškolské ústavy VUT,
 • koordinace uskutečňování bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů na fakultách VUT a vysokoškolských ústavech VUT, zejména jejich legitimitu a průběh ve vztahu k právním normám a akreditačním podmínkám,
 • rozvoj bakalářských a magisterských studijních programů v návaznosti na vytváření Evropského prostoru vysokoškolského vzdělávání,
 • záležitosti uchazečů o studium, studentů a zaměstnanců ve vztahu ke studijním záležitostem, řešení problémů studentů spojených se studiem,
 • nostrifikační řízení, uznávání studia absolvovaného na jiných vysokých školách,
 • přezkumná řízení v oblasti přijímacího řízení, v oblasti ukončení nebo přerušení studia, rozhodování o právech a povinnostech studentů,
 • koordinace přípravy, předkládání, uskutečňování a hodnocení projektů ve vzdělávací činnosti na úrovni VUT, přičemž jednotlivé typy projektů budou určeny samostatnou směrnicí rektora,
 • mimořádná stipendia rektora, ceny udělované studentům,
 • legislativní předpisy v oblasti studia, zejména Studijní a zkušební řád VUT, Stipendijní řád VUT, Disciplinární řád VUT a další předpisy související se studiem,
 • metodické vedení studijních oddělení fakult,
 • koordinace hodnocení kvality výuky,
 • agenda Disciplinární komise VUT,
 • agenda poplatků spojených se studiem,
 • agenda ubytovacích a sociálních stipendií,
 • administrace a organizace doktorských promocí,
 • metodické vedení tvorby těch modulů informačního systému VUT, které souvisí se studiem,
 • metodické vedení doktorského studia na fakultách a součástech,
 • mimořádná stipendia doktorandů za významné vědecké výsledky,
 • doklady o studiu a o absolvování studia.

Oblast spolupráce s aplikační sférou ve vzdělávání

 • zprostředkování pracovních příležitostí pro studenty, pomoc třetím osobám kontaktovat talentované studenty- Inkubátor talentů,
 • spolupráce s aplikační sférou ve vzdělávací činnosti,
 • záležitosti Rady pro průmyslovou spolupráci VUT v oblasti vzdělávání
 • klub absolventů - využití potenciálu absolventů VUT ve vzdělávacím procesu a ke zvýšení prestiže VUT.

Zodpovědnost za jednotlivé agendy

vedoucí

Mgr. et Mgr. Hana Odstrčilová

 • koordinace přijímacího řízení v bakalářských, magisterských a doktorských studijních programech na fakulty VUT a vysokoškolské ústavy VUT,
 • koordinace uskutečňování bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů na fakultách VUT a vysokoškolských ústavech VUT, zejména jejich legitimitu a průběh ve vztahu k právním normám a akreditačním podmínkám,
 • rozvoj bakalářských a magisterských studijních programů v návaznosti na vytváření Evropského prostoru vysokoškolského vzdělávání,
 • záležitosti uchazečů o studium, studentů a zaměstnanců ve vztahu ke studijním záležitostem, řešení problémů studentů spojených se studiem,
 • rozhodování o právech a povinnostech studentů,
 • koordinace přípravy, předkládání, uskutečňování a hodnocení projektů ve vzdělávací činnosti na úrovni VUT, přičemž jednotlivé typy projektů budou určeny samostatnou směrnicí rektora.
 • legislativní předpisy v oblasti studia, zejména Studijní a zkušební řád VUT, Stipendijní řád VUT, Disciplinární řád VUT a další předpisy související se studiem,
 • metodické vedení studijních oddělení fakult,
 • koordinace hodnocení kvality výuky,
 • metodické vedení tvorby těch modulů informačního systému VUT, které souvisí se studiem,
 • oblast spolupráce s aplikační sférou ve vzdělávání.

Ing. Věra Tošovská:

 • agenda spojená s poplatky za nadstandartní dobu studia,
 • doklady o absolvování studia pro účely OSSZ, ÚP,
 • administrativní podpora bakalářských a magisterských promocí pro všechny fakulty a ústav,
 • administrace a organizace doktorských promocí.

Ivona Tolarová:

 • druhopisy diplomů,
 • administrace ubytovacích stipendií,
 • administrace sociálních stipendií,
 •  žádosti o mimořádná stipendia v tíživé životní situaci,
 • přezkumná řízení v oblasti přijímacího řízení,
 • podávání návrhů na Cenu Nadace Preciosa,
 • administrativní podpora bakalářských a magisterských promocí pro všechny fakulty a ústav,
 • administrace a organizace doktorských promocí.

Ing. Michaela Fojtová:

 • nostrifikační řízení, uznávání studia absolvovaného na jiných vysokých školách,
 • přezkumná řízení v oblasti ukončení a přerušení studia,
 • podávání návrhů na Cenu Josefa Hlávky, Cenu MŠMT a Cenu rektora při příležitostí promocí,
 • administrativní podpora bakalářských a magisterských promocí pro všechny fakulty a ústav,
 • administrace a organizace doktorských promocí.
Ing. Pavel Šmíra
 • akreditace bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů fakult VUT a vysokoškolských ústavů VUT,

Ing. Peregrina Štípová:

 • oblast spolupráce s aplikační sférou ve vzdělávání.

Informace odboru studijních záležitostí

  vedoucí

  zaměstnanec

  • Ing. Michaela Fojtová

   Agenda uznávání zahraničního vzdělání a kvalifikace na úrovni bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů; Odvolací řízení ve věci studia; Návrhy na Cenu Josefa Hlávky a Cenu MŠMT

  • Ing. Lenka Kellerová

   Agenda akreditací studijních programů fakult a vysokoškolských ústavů; Agenda institucionální akreditace včetně přípravy norem; Metodické vedení hodnocení kvality výuky; Výkon funkce tajemnice RVH VUT

  • PhDr. Věra Kosinová

   Agenda spojená s poplatky za studium; Doklady o studiu; Komunikace s orgány veřejné správy ve věci studia

  • Ing. Pavel Šmíra

   Agenda akreditací studijních programů fakult a vysokoškolských ústavů; Agenda institucionální akreditace včetně přípravy norem; Metodické vedení hodnocení kvality výuky

  • Ivona Tolarová

   Administrace stipendií; Odvolací řízení proti nepřijetí ke studiu; Organizace doktorských promocí; Agenda vydávání druhopisů diplomů

  • Mgr. Barbora Vágner

   Analýza informačního systému VUT ve studijních záležitostech; Možnosti implementace správy studijních záležitostí do informačního systému VUT; Příprava zadání pro úpravy informačního systému VUT.

  referent VaV