Fakulta výtvarných
umění

Vyberte si program

Výtvarná umění

Typ bakalářský Forma prezenční Titul BcA. Délka 4 roky
Jazyk čeština 1. kolo do 30. 11. 2021
Přihlášku je možné podat pouze do jednoho ateliéru. Platbu administrativního poplatku je třeba provést nejpozději do 3 dnů od podání e-přihlášky, nejpozději však do 3. 12. 2021. Podrobné informace k výši poplatku, způsobu jeho úhrady (včetně informace o číslech účtů) se zobrazí při zadávání e-přihlášky.

Prostřednictvím e-přihlášky uchazeč/ka do 30. 11. 2021 odevzdá:
 • životopis ve formátu PDF;
 • motivační dopis ve formátu PDF;
 • v případě, že uchazeč/ka získal/a středoškolské vzdělání na zahraniční škole, předloží doklad dle § 48 odst. 4 zákona;
 • digitální portfolio (viz informace níže).

 • Odevzdání portfolia je možné až po podání e-přihlášky, kdy se v e-přihlášce objeví možnost nahrání přílohy. Digitální portfolio se odevzdává elektronicky do 30. 11. 2021 (včetně). Digitální portfolio je sestavené z dokumentace vlastních výtvarných prací, jejichž charakter je libovolný (v případě velkých cyklů se doporučuje předložení výběru). Portfolio je vhodné opatřit doprovodnými texty. Maximální velikost odevzdaného souboru je 900 MB. V případě potřeby vkládat více souborů, uchazeč/ka soubory zkomprimuje do formátu .zip a do e-přihlášky odevzdá/nahraje právě jeden soubor.

  Bližší informace k přijímacímu řízení: https://www.favu.vut.cz/uchazeci/prijimacky/bakalarsky-program
  V případě nejasností kontaktujte studijní oddělení fakulty: +420 54114 6803, studijni@favu.vut.cz
  Design (Ateliér grafického designu 1)
  Design (Ateliér grafického designu 2)
  Design (Ateliér produktového designu)
  Intermediální a digitální tvorba (Ateliér environmentu)
  Intermediální a digitální tvorba (Ateliér fotografie)
  Intermediální a digitální tvorba (Ateliér herních médií)
  Intermediální a digitální tvorba (Ateliér intermédií)
  Intermediální a digitální tvorba (Ateliér performance)
  Intermediální a digitální tvorba (Ateliér tělového designu)
  Intermediální a digitální tvorba (Ateliér video)
  Výtvarná tvorba (Ateliér kresby a grafiky)
  Výtvarná tvorba (Ateliér malířství 1)
  Výtvarná tvorba (Ateliér malířství 2)
  Výtvarná tvorba (Ateliér malířství 3)
  Výtvarná tvorba (Ateliér sochařství 1)
  Výtvarná tvorba (Ateliér sochařství 2)

  Nevybrali jste si? Zkuste i další možnosti.

  Zobrazit všechny fakulty