Organizační struktura

Odbor provozních systémů

Zajišťuje nákup, provoz a podporu provozních informačních systémů. Zabezpečuje přístup k relevantním datům a jejich sémantice v provozní oblasti provozní.
V Odboru provozních systémů jsou vymezena dvě oddělení:
Oddělení ekonomických informačních systémů
Oddělení manažerských informačních systémů.

Oddělení ekonomických informačních systémů
Zajišťuje správu, údržbu a rozvoj ekonomického a personálního informačního systému, správu dat v informačním systému a nastavení pravidel přístupu k těmto datům.

Oddělení manažerských informačních systémů
Zajišťuje správu, údržbu a rozvoj manažerského informačního systému, správu dat v informačním systému a nastavení pravidel přístupu k těmto datům.

Kontaktní údaje

Odbor provozních systémů
Centrum výpočetních a informačních služeb

Přehled častých čísel

Nahoru