Organizační struktura

Odbor projektů a analýz

Zajišťuje přípravu, plánování a realizaci projektů spojených zejména s vývojem a provozem informačních systémů. Provádí analytickou činnost. Eviduje projekty CVIS. Zajišťuje nastavení priority IT projektů a plánu jejich realizace ve spolupráci s vedením VUT a zadavateli.

Zodpovídá za vedení projektové dokumentace k IT projektům.

Kontaktní údaje

Odbor projektů a analýz
Centrum výpočetních a informačních služeb

Přehled častých čísel

Nahoru