Organizační struktura

Kancelář ředitele

Zabezpečuje administrativní, provozní, personální, ekonomické a hospodářské služby pro CVIS.

Pod kancelář ředitele spadají tři oddělení: Ekonomické oddělení, Oddělení provozu a Oddělení kyberbezpečnosti.

Ekonomické oddělení
Zajišťuje administraci veřejných zakázek, správu evidence smluv a jejich zveřejňování v registru. Dohlíží na dotační projekty a poskytuje podporu týmům, které je realizují.

Oddělení provozu
Oddělení provozu technicky zajišťuje provoz počítačů, tiskáren a další výpočetní techniky CVIS a některých dalších celoškolských součástí. Rozvíjí a udržuje softwarového vybavení pracovních stanic.

Oddělení kyberbezpečnosti
Nastavuje pravidla kyberbezpečnosti a bezpečnostní politiky VUT a dohlíží na jejich implementaci. Realizuje pravidelná školení kyberbezpečnosti ve spolupráci s Odborem podpory a testování. Eviduje a analyzuje kyberbezpečnostní událostí a incidenty.

Kontaktní údaje

Kancelář ředitele
Centrum výpočetních a informačních služeb

Přehled častých čísel

Nahoru