doc. Ing. Michal Kriška-Dunajský, Ph.D.

Manažer transferu technologií FAST

telefon: +420 5 4114 7778
e-mail: kriska.m@fce.vutbr.cz

adresa: FAST - Žižkova 511/17, Brno 60200
kancelář: Z17/Z467


S čím Vám může pomoci: Michal Kriška pomůže všem zaměstnancům Fakulty stavební, kteří mají dotaz vztahující se k procesu komercializace výzkumného výsledku.