• Události
  • Sem patřím
  • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
  • Výzkumná centra

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Centrum sportovních aktivit

CENTRUM SPORTOVNÍCH AKTIVIT
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

Technická 2896/2, 616 69 Brno
telefon: 541 142 281
fax: 541 142 282
e-mail: info@cesa.vutbr.cz
http://www.cesa.vutbr.cz

CESA VUT v Brně