• Události
  • Sem patřím
  • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
  • Výzkumná centra

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Kontakt

Základní kontakt

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

Antonínská 548/1, Brno 601 90
telefon: viz nejčastější čísla
fax: 541 211 309
e-mail: vut@vutbr.cz
www.vutbr.cz

Odpovědná osoba

V zápatí většiny stránek naleznete kontakt na odpovědnou osobu, která je garantem správnosti obsahu daného dokumentu. Pokud tedy narazíte na nějaké nesrovnalosti v uvedených údajích, kontaktujte, prosím, přímo tuto osobu a požádejte ji o nápravu. Toto se netýká dynamických aplikací jako vizitka a podobně, jelikož zobrazovaná data zadávají buď sami uživatelé, nebo jsou synchronizovány z externích zdrojů, jako ekonomický systém SAP a podobně.

Webmaster

Pokud narazíte na jakékoliv technické problémy na tomto webu, obraťte se na portal@vutbr.cz.

Videoarchiv
Nejsem idol