Zpřístupňujeme e-zdroje

Elektronické zdroje – neboli databáze – jsou přístupné online. Obsahují odborné časopisy, články, sborníky či knihy. Většina databází nabízí plné texty, některé pouze záznam či anotaci.

VUT má nyní k dispozici řadu významných databází jako Ebsco, Emerald, Scopus či Web of Science. Podívejte se na aktuální seznam databází. Zahrnuje podrobné profily jednotlivých databází (návody, podmínky užití aj.).

Jak se připojit?


Ke konzultaci v terénu jsou připraveni všichni knihovníci.
Správcem e-zdrojů je Ústřední knihovna.

Google+