Fakulta
architektury

Vyberte si program

Architektura a urbanismus

Typ bakalářský Forma prezenční Titul Bc.
Jazyk čeština 1. kolo do 7. 1. 2024
Bližší informace najdete v  Rozhodnutí č. 7/2023 - Pravidla přijímacího řízení a podmínky pro přijetí ke studiu v BSP architektura a urbanismus pro ak. rok 2024/2025.


Uchazeči o studium na VUT, kterým byla na území ČR poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny, jsou od 28. 3. 2022 osvobozeni od poplatku za podání přihlášky a poplatku za posouzení předchozího zahraničního vzdělání.
Dosud uhrazené poplatky se nevrací. 


Зацікавлені у навчанні на VUT, яким надано тимчасовий захист у Чеській Республіці у зв’язку зі збройним конфліктом в Україні, з 28 березня 2022 року звільнені від збору за подання заяви та збору за процедуру щодо визнання освіти, отриманої за кордоном. Кошти, які були сплачені раніше, не повертаються. 

Architektura a urbanismus

Architektura a urbanismus

Typ bakalářský Forma prezenční Titul Bc.
Jazyk angličtina 1. kolo do 16. 2. 2024

Program je vyučován v anglickém jazyce.

ATTENTION: This is an application for the bachelor degree in English, with a tuition fee of 3800 EUR per academic year. To apply for the bachelor degree in Czech, you need to file an application for the Czech bachelor degree programme with the deadline of January 7, 2024.
 

Admission Criteria for the bachelor degree programme in English:

  1. Acquisition of a secondary education with a school-leaving examination (Matura). This criteria must be carried out by the day of enrollment to study.
  2. Present the B2 English language certificate from any accredited institution.
  3. Pass successfully the admission exam and obtain as many points at the admission exam, which will rank them within the expected number of accepted applicants.

See complete rules and requirements for admission into the bachelor’s programme Architecture and Urban Design for the academic year 2024/2025.
For more information see our website or ask at fa-studium@vutbr.cz.

 

Architektura a urbanismus

Architecture and Urban Design

Typ magisterský navazující Forma prezenční Titul Ing. arch.
Jazyk angličtina 1. kolo do 31. 3. 2024

Program je vyučován v anglickém jazyce.

Architecture and Urban Design

Architektura a urbanismus

Typ doktorský Forma prezenční Titul Ph.D.
Jazyk čeština 1. kolo do 31. 3. 2024

Součástí elektronické přihlášky bude:

a) odborný životopis

b) odborná esej

c) osobní portfolio

Odbornou esejí se rozumí úvaha na zvolené téma disertační práce psaná v českém jazyce, v rozsahu 2 normostran A4.  Autor odborné eseje posuzuje problém v širším kontextu, jako jsou základní shrnutí současného stavu poznání, specifikace cílů budoucí disertační práce a naznačení zamýšlených metod řešení. Nedílnou součástí odborné eseje je rovněž podrobný seznam tuzemské a světové literatury,kterou autor použil k jejímu zpracování. Literární zdroje budou citovány dle aktuální normy ČSN ISO 690. 

Bližší informace najdete v Rozhodnutí č. 4/2023 - Podmínky pro přijetí ke studiu pro akademický rok 2024/2025 v DSP.

 

 

Architektura a urbanismus

Typ doktorský Forma kombinovaná Titul Ph.D.
Jazyk čeština 1. kolo do 31. 3. 2024
Součástí elektronické přihlášky bude:

a) odborný životopis

b) odborná esej

c) osobní portfolio

Odbornou esejí se rozumí úvaha na zvolené téma disertační práce psaná v českém jazyce, v rozsahu 2 normostran A4.  Autor odborné eseje posuzuje problém v širším kontextu, jako jsou základní shrnutí současného stavu poznání, specifikace cílů budoucí disertační práce a naznačení zamýšlených metod řešení. Nedílnou součástí odborné eseje je rovněž podrobný seznam tuzemské a světové literatury,kterou autor použil k jejímu zpracování. Literární zdroje budou citovány dle aktuální normy ČSN ISO 690. 

Bližší informace najdete v Rozhodnutí č. 4/2023 - Podmínky pro přijetí ke studiu pro akademický rok 2024/2025 v DSP.

 

 

Nevybrali jste si? Zkuste i další možnosti.

Zobrazit všechny fakulty