• Brno University of Technology - Centre of Sports Activities
  • Research centres

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Faculty of Mechanical Engineering

FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

Technická 2896/2, 616 69 Brno
Czech Republic
phone: see frequently used numbers
fax: +420 541 142 222
e-mail: info@fme.vutbr.cz
http://www.fme.vutbr.cz

Management

Study Department

FME BUT