• Brno University of Technology - Centre of Sports Activities
  • Research centres

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Faculty of Civil Engineering

FACULTY OF CIVIL ENGINEERING
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

Veveří 331/95, 602 00 Brno
Czech Republic
phone: see frequently used numbers
fax: +420 549 245 147
e-mail: info@fce.vutbr.cz
http://www.fce.vutbr.cz

Management

 

Study Department

FCE BUT