• Události
  • Sem patřím
  • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
  • Výzkumná centra

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

prof. RNDr. Ing. Petr Štěpánek, CSc., dr. h. c. 

Rektor

e-mail: rektor@ro.vutbr.cz

Sekretariát rektora