Podporujeme publikování

Kde publikovat, aby to ocenil i RIV?
Článek v časopise.Musí být publikován v časopise, který je indexován v databázích Scopus, Web of Science či ERIH.
Příspěvek ve sborníku.Bude odměněn, je-li sborník evidován v Conference Proceedings Citation Index – Science, v Social Science & Humanities nebo ve Scopus.
Tip.U časopisu/sborníku v databázi nezapomeňte zkontrolovat, zda je databází indexován i v roce publikování Vašeho textu. Hledejte informaci označenou jako „coverage“.

Google+