Nabízíme možnosti open access

Jak získat podporu z fondu OA?
Kdo může dostat podporu na poplatek?Zaměstnanec nebo student VUT. Musí být prvním nebo korespondenčním autorem (jedná s vydavatelem).
Jaká je maximální výše podpory?Můžete získat až 3000$ na publikování jednoho článku.
Existuje více možností, jak zaplatit poplatek?Žádat o podporu lze pouze v případě, že článek nevzniká v projektu, kde jsou přímo určené finance na publikování otevřenou formou.
Je časopis plně otevřený?Pokud je časopis plně otevřený, musí být indexovaný v databázi doaj.org. Podpora se nově uděluje i pro publikování v tzv. hybridních OA časopisech, které vydávají obojí – uzavřený i otevřený obsah. Článek ale musí být vždy publikován pod licencí Creative Commons
Přinese článek bodový zisk v RIVu?Článek musí být publikován v časopise, který je indexován databází Web of Science a dle oborového hodnocení (AIS) se nachází v kvartilu Q1.
Je článek dostupný i v Digitální knihovně?Podpořený článek musí být vložen do institucionálního repozitáře - Digitální knihovny VUT.
Jak se rozhoduje, kdo podporu získáZíská jí každý článek, který splnil podmínky fondu. Podpora je rozdělována až do vyčerpání finančních prostředků pro daný rok.

Google+