/mnt/fileserver/portal/data_storage/webcis/portapollo/zav_prace/72042/kukrjX5OVbx+iQ0PJsRFhg==_Dana Balážová_Posudek_PDP_Vedoucí.pdf Chyba Error (/www_base/zav_prace_soubor_verejne.php)
nefunguje send file.