Organizační struktura

Rada pro komercializaci

Rada pro komercializaci je poradním orgánem rektora, jehož hlavím úkolem je posouzení strategie VUT v oblasti komercializace poznatků a přijímání nezávazných doporučujících usnesení v případech komercializace.

Kontaktní údaje

Rada pro komercializaci
Vysoké učení technické v Brně
Antonínská 548/1, Veveří, 60200 Brno 2

Přehled častých čísel

Odpovědnost: Mgr. Marta Vaňková