Organizační struktura

Kancelář kvestora

Kompetence

Sekretariát kvestora zabezpečuje administrativní zajištění výkonu činností kvestora.

Kontaktní údaje

Kancelář kvestora
Rektorát VUT
Antonínská 548/1, Veveří, 60200 Brno 2

Přehled častých čísel