Organizační struktura

Odbor zahraničních vztahů

Úřední hodiny

 • pondělí, úterý, čtvrtek: 8:30–12:00
 • středa: 9:00–11:00, 13:00–15:00
 • pátek: dle individuální domluvy

Kompetence

Odbor zabezpečuje zejména:

 • řízení zahraničních vztahů v oblasti univerzitní spolupráce s partnery v zahraničí v rámci bilaterálních dohod a univerzitních sítí,
 • v oblasti mezinárodní spolupráce využívání:
  • mezinárodních vysokoškolsky vzdělávacích programů, zejména pak programů Evropské unie,
  • mezinárodních vládních a nevládních organizací,
 • koordinaci spolupráce se zahraničními univerzitami a institucemi, vyhledávání a napojování VUT na zahraniční partnery,
 • řízení agendy dohod a smluv v rámci zahraničních vztahů VUT, sledování a kontrolu jejich naplňování, zajišťování jejich aktualizovaného přehledu,
 • přípravu a zajišťování zahraničních návštěv na úrovni rektora ve spolupráci s Kanceláří rektora,
 • řízení mobilit,
 • spolupráci s fakultami VUT, vysokoškolskými ústavy VUT a dalšími součástmi VUT při vytváření organizačních podmínek pro vysílání studentů a zaměstnanců VUT a přijímání studentů a zaměstnanců z jiných zahraničních vysokých škol,
 • zabezpečování informací pro mobilitu a podporu zájmu vedoucí k rozvoji mobility,
 • metodické řízení internacionalizace VUT,
 • spolupráci s fakultami VUT, vysokoškolskými ústavy VUT a dalšími součástmi VUT na internacionalizaci studia,
 • řízení programu ERASMUS+ na VUT a jeho koordinaci ve vztahu k Národní agentuře pro evropské vzdělávací programy,
 • analýzu a přípravu podkladů o mezinárodních mobilitách pro návrh rozpočtu.

Kontaktní údaje

Odbor zahraničních vztahů
Rektorát VUT
Antonínská 548/1, Veveří, 60190 Brno

Přehled častých čísel