Organizační struktura

Odbor transferu technologií

KOMPETENCE

Odbor zabezpečuje zejména:

 • metodiku ochrany duševního vlastnictví včetně metodiky aktivace duševního (nehmotného) majetku,
 • řízení, správu, registraci a evidenci duševního vlastnictví,
 • řízení procesu rozhodování o obchodování/aktivaci majetku,
 • vzdělávání pracovníků VUT v oblasti ochrany duševního vlastnictví,
 • vyhledávání výsledků vědy a výzkumu na VUT vhodných pro průmyslovou aplikaci,
 • vyhledávání potenciálních průmyslových partnerů v ČR i v zahraničí,
 • vyhledávání zdrojů financování přenosu technologií do průmyslové sféry,
 • identifikaci komerčního potenciálu duševního vlastnictví,
 • asistenci při zakládání spin-off a start-up společností,
 • metodickou pomoc zaměstnancům VUT při komercionalizaci vědy a výzkumu,
 • přípravu podkladů pro jednání Rady pro komercionalizaci,
 • spolupráci se správcem Technologického inkubátoru.

Kontaktní údaje

Odbor transferu technologií
Rektorát VUT
Antonínská 548/1, Veveří, 60190 Brno

Přehled častých čísel

Odpovědnost: Mgr. Marta Vaňková