Organizační struktura

Odbor marketingu a vnějších vztahů

Kompetence

 • externí a interní marketing,
 • zahraniční marketing, který je řešen ve spolupráci s Odborem zahraničních vztahů,
 • příprava a realizace marketingových akcí,
 • příprava a organizace oficiálních a společenských akcí VUT, akademických obřadů (vyjma promocí),
 • řízení vizuálního stylu VUT a koordinace propagace značky VUT,
 • příprava, realizace a uplatnění propagačních tiskovin, prezentací a reklamních předmětů VUT a Rektorátu,
 • zajištění publicity VUT a součástí VUT,
 • správa a koordinace komunikace na sociálních sítích,
 • tvorba a správa časopisu VUT a elektronického časopisu,
 • sponzoring a fundraising,
 • příprava a realizace účasti VUT na tuzemských i zahraničních veletrzích ve spolupráci s Odborem pro zahraniční vztahy, Odborem studijních záležitostí a Odborem výzkumu a vývoje,
 • vztahy s absolventy,
 • řízení reklamy (vč. souvisejících smluvních vztahů),
 • řízení marketingové účasti VUT na pořádání akcí
 • posuzování marketingové účinnosti a efektivnosti marketingu,
 • příprava tiskových zpráv o dění na VUT, cílená prezentace v médiích,
 • mediální vztahy a strategie,
 • koordinace a příprava výročních zpráv o činnosti VUT,
 • provádění průzkumů a dotazníkových šetření mezi absolventy VUT,
 • provádění průzkumů a dotazníkových šetření mezi zaměstnavateli absolventů VUT,
 • sledování žebříčků univerzit, poskytování potřebných dat a vyhodnocování závěrů.

Kontaktní údaje

Odbor marketingu a vnějších vztahů
Rektorát VUT
Antonínská 548/1, Veveří, 60190 Brno

Přehled častých čísel