Organizační struktura

Odbor marketingu a vnějších vztahů

Kompetence

Odbor zabezpečuje zejména:

 • formulování marketingové strategie VUT a řízení a zajištění marketingu vzdělávání, marketingu
 • výzkumu a institucionálního marketingu včetně marketingu společenské (třetí) role VUT,
 • institucionální marketing,
 • správu vizuálního stylu VUT a koordinaci propagace značky VUT,
 • zahraniční marketing, který je řešen ve spolupráci s Odborem zahraničních vztahů,
 • plánování, přípravu a zajištění realizace marketingových akcí, včetně účasti VUT na tuzemských
 • i zahraničních veletrzích ve spolupráci s Odborem pro zahraniční vztahy, Odborem studijních
 • záležitostí a Odborem výzkumu a vývoje,
 • přípravu, organizaci a zajištění akademických obřadů (vyjma promocí) a dále podporu
 • organizace a zajištění oficiálních a společenských akcí VUT včetně institucionálních návštěv,
 • jednání a akcí na úrovni rektora ve spolupráci s Kanceláří rektora,
 • vnitřní marketing,
 • přípravu, realizaci a uplatnění propagačních tiskovin, prezentací a reklamních předmětů VUT,
 • správu a koordinaci komunikace na sociálních sítích,
 • tvorbu a správu časopisu VUT a elektronického časopisu,
 • sponzoring a fundraising vč. partnerského programu,
 • vztahy s absolventy,
 • řízení reklamy a vztahů s veřejností (public relations) vč. souvisejících smluvních vztahů a jejich
 • správy,
 • řízení a zajištění účasti, pořádání a reprezentace VUT na společenských a jiných veřejných
 • akcích, vč. zajištění poskytovaní záštit, účastí a zastoupení v koordinaci s Kanceláří rektora,
 • posuzování marketingové účinnosti a efektivnosti marketingu.

Oddělení Kariérní centrum zabezpečuje:

 • zajištění komunikačního rozhraní a nástrojů pro komunikaci studentů se zaměstnavateli,
 • zprostředkování nabídek pracovních příležitostí pro studenty,
 • podporu praxí a stáží,
 • správu pracovního portálu,
 • kariérní poradenství a školení pro studenty v koordinaci s Institutem celoživotního vzdělávání.

Kontaktní údaje

Odbor marketingu a vnějších vztahů
Rektorát VUT
Antonínská 548/1, Veveří, 60190 Brno

Přehled častých čísel