Kompetence

  • systém hodnocení kvality činností VUT,
  • sledování a koordinace systému hodnocení kvality ve všech oblastech činnosti VUT,
  • implementace a metodické řízení moderních metod a nástrojů řízení kvality,
  • funkčnost systému řízení kvality,
  • informovanost o problematice kvality na všech úrovních řízení VUT,
  • návrhy témat z oblasti řízení kvality do strategických dokumentů VUT,
  • návrhy úprav z hlediska kvality všech částí IS VUT, zejména z hlediska úspor lidských i finančních zdrojů,
  • příprava a zpracování „Zprávy o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností VUT“ a každoročních dodatků k této zprávě,
  • činnosti na základě požadavků rektora, prorektorů a Rady pro vnitřní hodnocení VUT.

Kontaktní údaje

Odbor kvality
Rektorát VUT
Antonínská 548/1, Veveří, 60200 Brno 2

Přehled častých čísel