Organizační struktura

Kancelář rektora

KOMPETENCE

  • příprava a vykonávání rozhodnutí rektora a případně dalších orgánů VUT,
  • administrativní zajištění výkonu funkce rektora,
  • podmínky pro činnost rektora a v nezbytných případech též pro činnost dalších orgánů VUT,
  • podmínky pro činnost Správní rady VUT v souladu se Statutem Správní rady VUT,
  • činnost Kolegia rektora a dalších poradních sborů a pracovních skupin dle Statutu VUT.

Kontaktní údaje

Kancelář rektora
Rektorát VUT
Antonínská 548/1, Veveří, 60190 Brno

Přehled častých čísel