Detail publikace

Přestup tepla na skrápěných trubkových svazcích

KRACÍK, P.

Originální název

Přestup tepla na skrápěných trubkových svazcích

Český název

Přestup tepla na skrápěných trubkových svazcích

Typ

audiovizuální tvorba

Jazyk

cs

Originální abstrakt

V tomto příspěvku byl prezentován aktuální výzkum přestupu tepla na skrápěném trubkovém svazku umístěného v komoře, ve které je vývěvou tvořen podtlak, a jsou sledovány změny součinitele přestupu tepla v závislosti na rychlosti proudění skrápěné a skrápěcí kapaliny, teplotním spádu, podtlaku v komoře a povrchu skrápěných trubek. Aplikace těchto skrápěných výměníků je například v absorpční jednotce, kondenzátorech apod.

Český abstrakt

V tomto příspěvku byl prezentován aktuální výzkum přestupu tepla na skrápěném trubkovém svazku umístěného v komoře, ve které je vývěvou tvořen podtlak, a jsou sledovány změny součinitele přestupu tepla v závislosti na rychlosti proudění skrápěné a skrápěcí kapaliny, teplotním spádu, podtlaku v komoře a povrchu skrápěných trubek. Aplikace těchto skrápěných výměníků je například v absorpční jednotce, kondenzátorech apod.

Klíčová slova

Kondenzace, var, skrápění, absorpční jednotky

Vydáno

10.04.2013

Místo

Brno

URL

Dokumenty

BibTex


@misc{BUT99060,
  author="Petr {Kracík}",
  title="Přestup tepla na skrápěných trubkových svazcích",
  annote="V tomto příspěvku byl prezentován aktuální výzkum přestupu tepla na skrápěném trubkovém svazku umístěného v komoře, ve které je vývěvou tvořen podtlak, a jsou sledovány změny součinitele přestupu tepla v závislosti na rychlosti proudění skrápěné a skrápěcí kapaliny, teplotním spádu, podtlaku v komoře a povrchu skrápěných trubek. Aplikace těchto skrápěných výměníků je například v absorpční jednotce, kondenzátorech apod.",
  chapter="99060",
  edition="1",
  year="2013",
  month="april",
  type="presentation"
}