Detail publikace

Nová metoda pro rychlé stanovení aromatických látek sýrů

VÍTOVÁ, E. VESPALCOVÁ, M. ZEMANOVÁ, J. BEZDĚKOVÁ, Š. BABÁK, L.

Originální název

Nová metoda pro rychlé stanovení aromatických látek sýrů

Český název

Nová metoda pro rychlé stanovení aromatických látek sýrů

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Tato práce představuje možnost využití metody SPME pro izolaci těkavých aromatických látek ze vzorku sýra. Analyty byly extrahovány na CAR/PDMS vlákno o tloušťce vrstvy 85 mikrom metodou HS-SPME. Výhody SPME jsou její jednoduchost a rychlost. Metoda minimalizuje tepelnou, mechanickou a chemickou modifikaci vzorku, čímž se snižuje riziko tvorby nežádoucích artefaktů. Šetří čas, náklady na koupi rozpouštědla a likvidaci odpadu. Pro přesné výsledky je nezbytně nutné dodržovat konstantní dobu extrakce a ostatní parametry. Metoda vykazuje dobrou reprodukovatelnost a lze ji proto použít pro charakterizaci aroma sýrů.

Český abstrakt

Tato práce představuje možnost využití metody SPME pro izolaci těkavých aromatických látek ze vzorku sýra. Analyty byly extrahovány na CAR/PDMS vlákno o tloušťce vrstvy 85 mikrom metodou HS-SPME. Výhody SPME jsou její jednoduchost a rychlost. Metoda minimalizuje tepelnou, mechanickou a chemickou modifikaci vzorku, čímž se snižuje riziko tvorby nežádoucích artefaktů. Šetří čas, náklady na koupi rozpouštědla a likvidaci odpadu. Pro přesné výsledky je nezbytně nutné dodržovat konstantní dobu extrakce a ostatní parametry. Metoda vykazuje dobrou reprodukovatelnost a lze ji proto použít pro charakterizaci aroma sýrů.

Klíčová slova

sýr, aroma, SPME

Rok RIV

2004

Vydáno

01.10.2003

Místo

Skalský Dvůr

ISBN

80-902671-6-5

Kniha

Sborník XXXIV. Symposium o nových směrech výroby a hodnocení potravin

Edice

3

Číslo edice

5

Strany od

57

Strany do

59

Strany počet

3

Dokumenty

BibTex


@inproceedings{BUT8722,
 author="Eva {Vítová} and Milena {Vespalcová} and Jana {Zemanová} and Šárka {Bezděková} and Libor {Babák}",
 title="Nová metoda pro rychlé stanovení aromatických látek sýrů",
 annote="Tato práce představuje možnost využití metody SPME pro izolaci těkavých aromatických látek ze vzorku sýra. Analyty byly extrahovány na CAR/PDMS vlákno o tloušťce vrstvy 85 mikrom metodou HS-SPME. 
Výhody SPME jsou její jednoduchost a rychlost. Metoda minimalizuje tepelnou, mechanickou a chemickou modifikaci vzorku, čímž se snižuje riziko tvorby nežádoucích artefaktů. Šetří čas, náklady na koupi rozpouštědla a likvidaci odpadu. Pro přesné výsledky je nezbytně nutné dodržovat konstantní dobu extrakce a ostatní parametry. Metoda vykazuje dobrou reprodukovatelnost a lze ji proto použít pro charakterizaci aroma sýrů.",
 booktitle="Sborník XXXIV. Symposium o nových směrech výroby a hodnocení potravin",
 chapter="8722",
 edition="3",
 howpublished="print",
 year="2003",
 month="october",
 pages="57--59",
 type="conference paper"
}