Detail publikace

Modelování českého trhu s elektřinou v hodinovém rozlišení

ČAMBALA, P. HRUBÝ, M. TOUFAR, J.

Originální název

Modelování českého trhu s elektřinou v hodinovém rozlišení

Český název

Modelování českého trhu s elektřinou v hodinovém rozlišení

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Příspěvek je zaměřen na prezentaci zkušeností s vývojem a užíváním modelu obchodu a provozu ES založeném na teorii her. Při používání modelového nástroje MAES (modelové analýzy elektrizační soustavy), došlo s novými požadavky trhu k potřebě vývoje v oblasti simulace hodinových hodnot (Hodinový model - HM). Nové řešení spočívá ve vývoji další generace hodinového modelu (HM-II), která zohledňuje především uplatnění většího počtu hráčů na trhu a zavádí další nové potřebné funkcionality. Obsahem článku je v první části stručné představení samotného řešení založeného na teorii her a zhodnocení jeho největších přínosů pro modelování elektrizační soustavy. Druhá část prezentuje výsledky testování vytvořeného nového modelového nástroje při simulaci provozu ES ČR.

Český abstrakt

Příspěvek je zaměřen na prezentaci zkušeností s vývojem a užíváním modelu obchodu a provozu ES založeném na teorii her. Při používání modelového nástroje MAES (modelové analýzy elektrizační soustavy), došlo s novými požadavky trhu k potřebě vývoje v oblasti simulace hodinových hodnot (Hodinový model - HM). Nové řešení spočívá ve vývoji další generace hodinového modelu (HM-II), která zohledňuje především uplatnění většího počtu hráčů na trhu a zavádí další nové potřebné funkcionality. Obsahem článku je v první části stručné představení samotného řešení založeného na teorii her a zhodnocení jeho největších přínosů pro modelování elektrizační soustavy. Druhá část prezentuje výsledky testování vytvořeného nového modelového nástroje při simulaci provozu ES ČR.

Klíčová slova

teorie her, modelování ES, trh s elektřinoup

Rok RIV

2011

Vydáno

27.04.2011

Nakladatel

VŠB Technická univerzita Ostrava

Místo

Tatry

ISBN

978-80-553-0724-4

Kniha

Proceedings of the 6th International Scientific Symposium on Electrical Power Engineering ELEKTROENERGETIKA 2011

Edice

NEUVEDEN

Číslo vydání

NEUVEDEN

Strany od

285

Strany do

288

Strany počet

4

URL

Dokumenty

BibTex


@inproceedings{BUT76323,
 author="Petr {Čambala} and Martin {Hrubý} and Jan {Toufar}",
 title="Modelování českého trhu s elektřinou v hodinovém rozlišení",
 annote="Příspěvek je zaměřen na prezentaci zkušeností s vývojem a užíváním modelu obchodu
a provozu ES založeném na teorii her. Při používání modelového nástroje MAES
(modelové analýzy elektrizační soustavy), došlo s novými požadavky trhu k potřebě
vývoje v oblasti simulace hodinových hodnot (Hodinový model - HM). Nové řešení
spočívá ve vývoji další generace hodinového modelu (HM-II), která zohledňuje
především uplatnění většího počtu hráčů na trhu a zavádí další nové potřebné
funkcionality. Obsahem článku je v první části stručné představení samotného
řešení založeného na teorii her a zhodnocení jeho největších přínosů pro
modelování elektrizační soustavy. Druhá část prezentuje výsledky testování
vytvořeného nového modelového nástroje při simulaci provozu ES ČR.",
 address="VŠB Technická univerzita Ostrava",
 booktitle="Proceedings of the 6th International Scientific Symposium on Electrical Power Engineering ELEKTROENERGETIKA 2011",
 chapter="76323",
 edition="NEUVEDEN",
 howpublished="print",
 institution="VŠB Technická univerzita Ostrava",
 year="2011",
 month="april",
 pages="285--288",
 publisher="VŠB Technická univerzita Ostrava",
 type="conference paper"
}