Detail publikace

Využití 3D optických technologií měření a reverzního inženýrství při výrobě formy pro ultra lehké letadlo.

ZATOČILOVÁ, A. PALOUŠEK, D. BRANDEJS, J.

Originální název

Využití 3D optických technologií měření a reverzního inženýrství při výrobě formy pro ultra lehké letadlo.

Český název

Využití 3D optických technologií měření a reverzního inženýrství při výrobě formy pro ultra lehké letadlo.

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Příspěvek se zabývá konstrukcí formy trupu ultra lehkého letounu z hlediska softwarového zpracování digitálních dat. Výsledný digitální model splňuje nároky na vyrobitelnost pomocí CNC strojního obrábění. Realizace dle přístupu reverzního inženýrství byla koncipována do tří etap: 1) 3D digitalizace trupu letounu optickým skenerem ATOS a fotogrammetrickým systémem Tritop; 2) softwarová rekonstrukce naměřených dat, optimalizace polygonální sítě za účelem zajištění vhodného podkladu pro zpracování plošného modelu; 3) tvorbou plošného modelu trupu letounu a ovození odvození modelu formy.

Český abstrakt

Příspěvek se zabývá konstrukcí formy trupu ultra lehkého letounu z hlediska softwarového zpracování digitálních dat. Výsledný digitální model splňuje nároky na vyrobitelnost pomocí CNC strojního obrábění. Realizace dle přístupu reverzního inženýrství byla koncipována do tří etap: 1) 3D digitalizace trupu letounu optickým skenerem ATOS a fotogrammetrickým systémem Tritop; 2) softwarová rekonstrukce naměřených dat, optimalizace polygonální sítě za účelem zajištění vhodného podkladu pro zpracování plošného modelu; 3) tvorbou plošného modelu trupu letounu a ovození odvození modelu formy.

Klíčová slova

3D optické metody měření, optický skener, fotogrammetrie, reverzní inženýrství, forma trupu letounu,ultra-light.

Rok RIV

2011

Vydáno

06.09.2011

Nakladatel

Vysoká škola báňská -

Místo

Ostrava

ISBN

978-80-248-2450-5

Kniha

Sborník referátů. 52. konference kateder, částí a mechanismů strojů s mezinárodní účastí

Číslo edice

1

Strany od

306

Strany do

311

Strany počet

6

Dokumenty

BibTex


@inproceedings{BUT73415,
 author="Aneta {Zatočilová} and David {Paloušek} and Jan {Brandejs}",
 title="Využití 3D optických technologií měření a reverzního inženýrství při výrobě formy pro ultra lehké letadlo.",
 annote="Příspěvek se zabývá konstrukcí formy trupu ultra lehkého letounu z hlediska softwarového zpracování digitálních dat. Výsledný digitální model splňuje nároky na vyrobitelnost pomocí CNC strojního obrábění. Realizace dle přístupu reverzního inženýrství byla koncipována do tří etap: 1) 3D digitalizace trupu letounu optickým skenerem ATOS a fotogrammetrickým systémem Tritop; 2) softwarová rekonstrukce naměřených dat, optimalizace polygonální sítě za účelem zajištění vhodného podkladu pro zpracování plošného modelu; 3) tvorbou plošného modelu trupu letounu a ovození odvození modelu formy.",
 address="Vysoká škola báňská -",
 booktitle="Sborník referátů. 52. konference kateder, částí a mechanismů strojů s mezinárodní účastí",
 chapter="73415",
 howpublished="print",
 institution="Vysoká škola báňská -",
 year="2011",
 month="september",
 pages="306--311",
 publisher="Vysoká škola báňská -",
 type="conference paper"
}