Detail publikace

Plazmochemická úprava huminových kyselin a jejich komplexů

KLUČÁKOVÁ, M. KRČMA, F. VRAJOVÁ, J.

Originální název

Plazmochemická úprava huminových kyselin a jejich komplexů

Český název

Plazmochemická úprava huminových kyselin a jejich komplexů

Typ

abstrakt

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Lignitické huminové kyseliny a jejich komplexy s měďnatými ionty byly připraveny ve formě tenkých vrstev na skleněných podložkách a upraveny v plazma reaktoru UPS 100 W1 na vzduchu po dobu pěti a šedesáti sekund. Tenké vrstvy byly připraveny několika různými způsoby. Jednak byly připraveny vrstvy odpařováním vrstvy roztoku huminových kyselin v DMSO a odpařováním vrstvy gelu huminových kyselin nebo jejich komplexů, jednak byly plazmochemické úpravě podrobeny také gelové vrstvy, k jejichž částečnému sušení docházelo až během plazmochemického opracování. Upravené vzorky, stejně jako původní neupravené huminové kyseliny a jejich komplexy, byly charakterizovány úhlem smáčení (SEE System2) a FT-IR spektrometrií (Nicolet Impact 400). Experimentálně bylo zjištěno, že úhel smáčení plazmochemicky upravených vzorků je vždy nižší než u vzorků bez úpravy. Největší pokles byl zaznamenán u tenkých vrstev připravených sušením gelů huminových kyselin a jejich komplexů. Výsledky FT-IR spektrometrie prokázaly změny ve struktuře u vrstev připravených ze všech typů gelů. Plazmochemická úprava zřejmě způsobuje degradaci vodíkových vazeb mezi OH skupinami a případně vznik násobných vazeb u alifatických řetězců, což se projevilo rozštěpením pásu mezi 3500 a 3000 cm-1. Změny byly výraznější u předem vysušených vrstev huminových kyselin a komplexů v důsledku sušení mokrých gelových vrstev až během plazmochemické úpravy. V FT-IR spektrech vrstev připravených z roztoků DMSO nebyly žádné změny pozorovány.

Český abstrakt

Lignitické huminové kyseliny a jejich komplexy s měďnatými ionty byly připraveny ve formě tenkých vrstev na skleněných podložkách a upraveny v plazma reaktoru UPS 100 W1 na vzduchu po dobu pěti a šedesáti sekund. Tenké vrstvy byly připraveny několika různými způsoby. Jednak byly připraveny vrstvy odpařováním vrstvy roztoku huminových kyselin v DMSO a odpařováním vrstvy gelu huminových kyselin nebo jejich komplexů, jednak byly plazmochemické úpravě podrobeny také gelové vrstvy, k jejichž částečnému sušení docházelo až během plazmochemického opracování. Upravené vzorky, stejně jako původní neupravené huminové kyseliny a jejich komplexy, byly charakterizovány úhlem smáčení (SEE System2) a FT-IR spektrometrií (Nicolet Impact 400). Experimentálně bylo zjištěno, že úhel smáčení plazmochemicky upravených vzorků je vždy nižší než u vzorků bez úpravy. Největší pokles byl zaznamenán u tenkých vrstev připravených sušením gelů huminových kyselin a jejich komplexů. Výsledky FT-IR spektrometrie prokázaly změny ve struktuře u vrstev připravených ze všech typů gelů. Plazmochemická úprava zřejmě způsobuje degradaci vodíkových vazeb mezi OH skupinami a případně vznik násobných vazeb u alifatických řetězců, což se projevilo rozštěpením pásu mezi 3500 a 3000 cm-1. Změny byly výraznější u předem vysušených vrstev huminových kyselin a komplexů v důsledku sušení mokrých gelových vrstev až během plazmochemické úpravy. V FT-IR spektrech vrstev připravených z roztoků DMSO nebyly žádné změny pozorovány.

Vydáno

04.09.2006

Místo

Ústí nad Labem

Strany od

592

Strany do

592

Strany počet

1

Dokumenty

BibTex


@misc{BUT60395,
  author="Martina {Klučáková} and František {Krčma} and Jitka {Slámová}",
  title="Plazmochemická úprava huminových kyselin a jejich komplexů",
  annote="Lignitické huminové kyseliny a jejich komplexy s měďnatými ionty byly připraveny ve formě tenkých vrstev na skleněných podložkách a upraveny v plazma reaktoru UPS 100 W1 na vzduchu po dobu pěti a šedesáti sekund. Tenké vrstvy byly připraveny několika různými způsoby. Jednak byly připraveny vrstvy odpařováním vrstvy roztoku huminových kyselin v DMSO a odpařováním vrstvy gelu huminových kyselin nebo jejich komplexů, jednak byly plazmochemické úpravě podrobeny také gelové vrstvy, k jejichž částečnému sušení docházelo až během plazmochemického opracování. Upravené vzorky, stejně jako původní neupravené huminové kyseliny a jejich komplexy, byly charakterizovány úhlem smáčení (SEE System2) a FT-IR spektrometrií (Nicolet Impact 400). Experimentálně bylo zjištěno, že úhel smáčení plazmochemicky upravených vzorků je vždy nižší než u vzorků bez úpravy. Největší pokles byl zaznamenán u tenkých vrstev připravených sušením gelů huminových kyselin a jejich komplexů. Výsledky FT-IR spektrometrie prokázaly změny ve struktuře u vrstev připravených ze všech typů gelů. Plazmochemická úprava zřejmě způsobuje degradaci vodíkových vazeb mezi OH skupinami a případně vznik násobných vazeb u alifatických řetězců, což se projevilo rozštěpením pásu mezi 3500 a 3000 cm-1. Změny byly výraznější u předem vysušených vrstev huminových kyselin a komplexů v důsledku sušení mokrých gelových vrstev až během plazmochemické úpravy. V FT-IR spektrech vrstev připravených z roztoků DMSO nebyly žádné změny pozorovány.",
  chapter="60395",
  year="2006",
  month="september",
  pages="592--592",
  type="abstract"
}