Detail publikace

"Nefiltrační aplikace proudových a napěťových konvejorů", teze habilitační práce

MIŠUREC, J.

Originální název

"Nefiltrační aplikace proudových a napěťových konvejorů", teze habilitační práce

Český název

"Nefiltrační aplikace proudových a napěťových konvejorů", teze habilitační práce

Typ

výzkumná zpráva

Jazyk

cs

Originální abstrakt

První část práce je zaměřena na základní přehled konvejorů, na modelování a sjednocení techniky návrhu modelů vhodných pro počítačovou simulaci nejen v kmitočtové, ale i v časové oblasti. Druhá část je zaměřena na návrh a analýzu obvodů v nefiltračních aplikacích s konvejory, kde do dnešní doby dominují především operační zesilovače.

Český abstrakt

První část práce je zaměřena na základní přehled konvejorů, na modelování a sjednocení techniky návrhu modelů vhodných pro počítačovou simulaci nejen v kmitočtové, ale i v časové oblasti. Druhá část je zaměřena na návrh a analýzu obvodů v nefiltračních aplikacích s konvejory, kde do dnešní doby dominují především operační zesilovače.

Klíčová slova

proudový konvejor, napěťový konvejor, počítačové modely konvejorů, nelineární obvody s konvejory

Rok RIV

2007

Vydáno

14.03.2007

Nakladatel

VUTIUM

Místo

Brno

ISBN

978-80-214-3404-2

Edice

Spisy-VUT

Číslo edice

232

Strany od

1

Strany do

40

Strany počet

40

Dokumenty

BibTex


@techreport{BUT57715,
 author="Jiří {Mišurec}",
 title=""Nefiltrační aplikace proudových a napěťových konvejorů", teze habilitační práce",
 annote="První část práce je zaměřena na základní přehled konvejorů, na modelování a sjednocení techniky návrhu modelů vhodných pro počítačovou simulaci nejen v kmitočtové, ale i v časové oblasti. Druhá část je zaměřena na návrh a analýzu obvodů v nefiltračních aplikacích s konvejory, kde do dnešní doby dominují především operační zesilovače.",
 address="VUTIUM",
 chapter="57715",
 edition="Spisy-VUT",
 institution="VUTIUM",
 year="2007",
 month="march",
 pages="1--40",
 publisher="VUTIUM",
 type="report"
}